Het bedieningspaneel

  • De rode knop gebruik je om de trolley aan te zetten. Deze knop 3 seconden ingedrukt houden en het lichtje gaat groen branden.
  • De rode knop is ook de Stop & Go. Tijdens het rijden met de trolley kan je deze stilzetten door met één klik op de rode knop te drukken. Druk je nogmaals, met één klik op de rode knop, dan gaat de trolley verder rijden in de laatst ingestelde snelheid.
  • De groende knop laat de trolley vooruit lopen. Één keer een klik is 10 meter vooruit en dan stopt de trolley vanzelf. 2 klikken is 20 meter. Duw je per ongeluk op deze knop, dan even op de rode drukken en de trolley stopt direct.

Deze knoppen staan in verbinding met de printplaat, die daaronder zit. Mocht een knop niet meer reageren, dan is er een storing in de printplaat of in het drukmechanisme. Mail het probleem naar info@golfTed.nl dan volgt er een mail welke actie er wordt ondernomen op het op te lossen.