Herroeping

U heeft een wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding wettelijk nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  

 

Het product en alle accessoires kunnen alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor onze rekening (behalve buitengebieden bv Mallorca). Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het onderstaande modelformulier als u besluit te retourneren. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Modelformulier voor herroeping Klik hier (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen). U kunt dit formulier printen en doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. Dit formulier dan meezenden met de retourgoederen. Het is raadzaam vooraf telefonisch al even contact te hebben opgenomen.